Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia. 86 ngày nuôi về sile 35 con . Nuôi theo quy trình tôm sạch của COS Việt Nam.

Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia. 86 ngày nuôi về sile 35 con . Nuôi theo quy trình tôm sạch của COS Việt Nam.
Ngày đăng: 17/09/2022 12:03 PM

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline