Tin tức

Tin tức

Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia. 86 ngày nuôi về sile 35 con . Nuôi theo quy trình tôm sạch của COS Việt Nam.

Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia. 86 ngày nuôi về sile 35 con . Nuôi theo quy trình tôm sạch của COS Việt Nam.

Ngày đăng: 17/09/2022 12:03 PM

Mô Hình nuôi tôm tuần hoàn nước của Công Ty Cos Việt Nam

Mô Hình nuôi tôm tuần hoàn nước của Công Ty Cos Việt Nam

Ngày đăng: 06/12/2021 02:55 PM

Mô Hình nuôi tôm tuần hoàn nước của Công Ty Cos Việt Nam

Mô Hình Nuôi Tôm Không Thay Nước của Cty Cos Việt Nam

Mô Hình Nuôi Tôm Không Thay Nước của Cty Cos Việt Nam

Ngày đăng: 06/12/2021 02:55 PM

Mô Hình Nuôi Tôm Không Thay Nước của Cty Cos Việt Nam

Bao bì cung cấp tôm giống của Cos

Bao bì cung cấp tôm giống của Cos

Ngày đăng: 24/03/2021 03:45 PM

Hình ảnh bao bì sản phẩm

Thùng tôm đóng gói

Thùng tôm đóng gói

Ngày đăng: 24/03/2021 03:50 PM

Thùng tôm đóng gói

Thùng tôm đã đóng gói

Thùng tôm đã đóng gói

Ngày đăng: 17/04/2021 09:15 AM

Tôm được nuôi ở Vĩnh Trạch bạc Liêu 34 ngày tuổi về sile 150 con /kg

Tôm được nuôi ở Vĩnh Trạch bạc Liêu 34 ngày tuổi về sile 150 con /kg

Ngày đăng: 29/05/2021 06:13 PM

Tôm được nuôi ở Vĩnh Trạch bạc Liêu 34 ngày tuổi về sile 150 con /kg

Vận chuyển ra sân bay

Vận chuyển ra sân bay

Ngày đăng: 17/04/2021 09:15 AM

Zalo
Hotline