Tin tức

Tin tức

Bao bì cung cấp tôm giống của Cos

Bao bì cung cấp tôm giống của Cos

Ngày đăng: 24/03/2021 03:45 PM

Hình ảnh bao bì sản phẩm

Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia. 86 ngày nuôi về sile 35 con . Nuôi theo quy trình tôm sạch của COS Việt Nam.

Trung Tâm giống thực nghiệm quốc gia. 86 ngày nuôi về sile 35 con . Nuôi theo quy trình tôm sạch của COS Việt Nam.

Ngày đăng: 17/09/2022 12:03 PM

Mô Hình Nuôi Tôm Không Thay Nước của Cty Cos Việt Nam

Mô Hình Nuôi Tôm Không Thay Nước của Cty Cos Việt Nam

Ngày đăng: 06/12/2021 02:55 PM

Mô Hình Nuôi Tôm Không Thay Nước của Cty Cos Việt Nam

Thùng tôm đã đóng gói

Thùng tôm đã đóng gói

Ngày đăng: 17/04/2021 09:15 AM

Thùng tôm đóng gói

Thùng tôm đóng gói

Ngày đăng: 24/03/2021 03:50 PM

Thùng tôm đóng gói

Vận chuyển ra sân bay

Vận chuyển ra sân bay

Ngày đăng: 17/04/2021 09:15 AM

Zalo
Hotline